Ακολουθίες του Μηνός

ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017


* ΚΑΘΕ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία................................7:30 - 10:30 π. μ.


* ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Μεγάλο Απόδειπνο........................................................5:00 μ. μ.

* ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία………………...7:30 π.μ.

(Εκτός από τις Τετάρτες 15 και  22  Μαρτίου κατά τις οποίες θα τελεσθεί Εσπερινή Προηγιασμένη)

* ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(Πρωί)

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία …………….….7:30 π.μ.

(Απόγευμα)

Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου………………………………………..7.30 μ.μ.

* ΚΑΘΕ  ΣΑΒΒΑΤΟ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία ...............................7:30 - 9:30 π. μ.

Μέγας Ἑσπερινὸς ………..…………………………...5:00 μ. μ.

----------------------------------------------------------------------

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΟΡΤΕΣ


Τετάρτη   1 Μαρτίου

(ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ)

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία , Μικρός Αγιασμός…………........................................7:30π.μ.


Παρασκευή 3 Μαρτίου (πρωί)

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ………………………7:30 π.μ.

(Απόγευμα)

Ακόλουθία α’ Στάσεως Χαρετισμών………………….7:30 μ.μ.


Κυριακή   5 Μαρτίου

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚ ΡΑΨΑΝΗΣ)

Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, Λιτάνευσις Ιερών Εικόνων……………7:30 -11:00 π.μ.

Τετάρτη 8 Μαρτίου

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ………………………………………………………………7:30 π.μ.


Πέμπτη  9 Μαρτίου

( ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ)

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία  ......................................7:30 π.μ.

Παρασκευή 10 Μαρτίου (πρωί)

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία …………………….…7:30 π.μ.

(απόγευμα)

Ακολουθία β’ Στάσεως Χαιρετισμών ……………..…..7.30 μ.μ.


Τετάρτη 15  Μαρτίου

Εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία……….…...5:00μ.μ.

Παρασκευή 17 Μαρτίου (πρωί)

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία  ........................................7:30 π.μ.

(απόγευμα)

Ακολουθία γ’ Στάσεως Χαιρετισμών ………………....7:30 μ.μ.


Κυριακή 19 Μαρτίου

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

Όρθρος μετά της τελετής της Σταυροπροσκυνήσεως - Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου...............................7:30 – 11:00π.μ.

Τετάρτη 22 Μαρτίου

Εσπερινή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία  .......................................................................................5:00 π.μ.

Παρασκευή  24  Μαρτίου

Το πρωί Δεν τελείται προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

(Απόγευμα)

Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της δ’ Στάσεως  των Χαιρετισμών....................................7:30 μ.μ.

Σάββατο 25  Μαρτίου

(ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Όρθρος της Εορτής - Θεία Λειτουργία .....................7:30 π. μ.

Τετάρτη 29 Μαρτίου (πρωί)

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία  ........................................7:30 π.μ.

(Απόγευμα)

Μικρό Απόδειπνο μετά  του Μεγάλου Κανόνος ……………………………..…..........7:30 μ.μ.

Πέμπτη 30  Μαρτίου

(ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ)

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ..........................................7:30π.μ.


Παρασκευή 31 Μαρτίου (Βράδυ)

(Ακάθιστος Ύμνος)

ΙΕΡΑ   ΑΓΡΥΠΝΙΑ


Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου σε Όρθρο

και Θεία  Λειτουργία…………7:30 μ.μ. -  12.30 π.μ.

***********

Το Σάββατο  1  Απριλίου, ΔΕΝ τελείται Θεία Λειτουργία λόγω της αγρυπνίας.

Τις Κυριακές της Ορθοδοξίας και της Σταυροπροσκυνήσεως ΔΕΝ τελούνται μνημόσυνα.

Εκ του Ιερού Ναού